kadervorming

Succesvol omgaan met jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond. Ontworpen voor jeugdwerkers bij speelpleinwerkingen, jeugddiensten, jeugdorganisaties, enz. De vormingen zijn kort, toegankelijk en interactief met theoretisch kader, veel praktijkvoorbeelden en praktische handvaten.

 

 

aanbod